Scott Disick Dangerous To His Children? Kourtney Kardashian ‘Terrified’ When Ex Takes Kids

Is Scott Disick a danger to his three children? According to a new report, Kourtney Kardashian is a “nervous wreck” when her ex takes the kids.